Nieuws

Terugkoppeling evaluaties facilitair faculteit

Beste student, Bedankt voor de feedback, kritische opmerkingen en ingevulde evaluaties in het collegejaar 2014-2015. Met een nieuw collegejaar in het vooruitzicht willen we als faculteit studenten en medewerkers graag laten weten wat we met deze  feedback en de resultaten van de verschillende evaluaties doen.


Bericht van het student-lid

Het Instituutsbestuur en het Opleidingsbestuur Bestuurskunde hebben een student-lid. Het student-lid woont de vergaderingen van het bestuur bij met het doel de belangen van de studenten te behartigen. In het volgende bericht stelt zij zich kort voor.


Zicht op First Responders: crisisbeheersing in Nederland en België in kaart

In Nederland en in België nam de maatschappelijke en politieke belangstelling voor de veiligheid bij grootschalige evenementen en noodsituaties sterk toe. Het wettelijk en reglementair kader voor nood- en interventieplannen werd in Nederland intussen grondig geactualiseerd. België bleef hierin achter en moet nog steeds rekenen op een tien jaar oude reglementering.


Dick Schoof spreekt Van Slingelandtlezing uit

Op 15 oktober 2015 vond de jaarlijkse Van Slingelandtlezing plaats in de Eerste Kamer . De Van Slingelandt-lezing wordt jaarlijks georganiseerd door Vereniging voor Bestuurskunde. Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof verzorgde dit jaar de lezing.


Nieuwe publicatie: ‘Koers houden in turbulentie’

Caspar van den Berg, Frits van der Meer, Marije van Mannekes, Danielle van Osch, Jan Porth en Arjen Schmidt hebben een omvangrijk internationaal-vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de veranderde rol van de overheid in verschillende landen. Het resultaat van het onderzoek is een omvangrijk boek, uitgegeven door het CAOP, het kennis en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein, gevestigd in Den Haag.  


Outsourcing policing: een dove en blinde politie?

Op de kick off van de Cahiers op de Campus, die hoofdredacteur Elke Devroe op 24 september 2015 organiseerde laaide het debat hoog op. Cahiers op de campus brengen politiewetenschap, gebundeld in trimestriële Belgisch-Nederlandse Cahiers, bij de werkvloer.


Lecture prof. Christensen

Friday, the 2nd of October, Professor Tom Christensen (University of Oslo) visited our campus. Visit his lecture on his latest research topic of interest: reputation management and social accountability in universities.


Welkom studenten 2015-2016!

Alle nieuwe Bestuurskunde studenten welkom! Op 31 augustus vinden de introductieactiviteiten plaats. Ga naar de hoofdpagina van je programma en lees meer over introductie activiteiten en andere belangrijke informatie.


25 september 2015: Opening Central and East European Studies Center

Vrijdag 25 september 2015 markeert de officiële start van het Central and East European Studies Center van de Universiteit Leiden. Van 17.00 tot 19.00 bent u van harte welkom op de Campus Den Haag voor de openingslezing. De spreker is Luke March, een politicoloog en Ruslandkenner van de Universiteit van Edinburgh. Hij zal ingaan op het Russische beleid ten aanzien van Oekraïne.


Patrick Overeem wint ISRF Early Career Fellowship

Hoe komen in de Nederlandse politiek compromissen tot stand? Waarom zijn sommige compromissen beter dan andere? En in hoeverre zijn kenmerken van de politici die aan de compromisvorming deelnemen bepalend voor de morele kwaliteit van een compromis? Universitair docent dr. Patrick Overeem gaat in 2016 een onderzoeksproject doen naar deze vragen.