Bob Zadok Blok jr.

Ideeën, wat moeten we zonder? Werkt creativiteitstraining bij informaticastudenten van hogescholen?

Tijdens mijn masteropleiding Mediatechnologie bij de Universiteit Leiden ben ik zeer geïnteresseerd geraakt in hoe je creatieve vermogens van mensen kunt stimuleren. Computers en Informatie en Communicatie Technologie (ICT) zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Daarnaast speelt ICT een essentiële rol bij innovatie. Om innovaties te bewerkstelligen zijn ideeën noodzakelijk. Ideeën ontstaan door creatief denken. Tijdens creativiteitstrainingen leren mensen onder meer creatieve ideeën te bedenken. Het doel van mijn onderzoek is te ontdekken of creativiteitstraining daadwerkelijk effect heeft bij informaticastudenten van hogescholen.

Mijn naam is Bob Zadok Blok jr. Ik was docent aan de Hogeschool Leiden - bij de afdeling informatica - en coördinator van de minor ICT&Media. Het curriculum informatica bevatte diverse creativiteitstrainingen. De minoropleiding incorporeerde de aspecten techniek, media en creativiteit. Bij deze minor verzorgde ik onder andere een training waarbij informaticastudenten geleerd wordt creatief te denken. Tevens heb ik voor de Hogeschool Leiden de specialisatie Mediatechnologie ontwikkeld. Ik was nauw betrokken bij het Lectoraat Toekomst in ICT bij de Hogeschool Leiden, onder leiding van Lector Hans Stavleu. Van 1988 tot 2002 was ik zelfstandig ondernemer in de mediatechnologie branche. Mijn bedrijf ontwikkelde en distribueerde wereldwijd multimedia en muziek soft- en hardware. In 2005 heb ik mijn masteropleiding afgerond en werd ik door mijn voormalige werkgever gevraagd voor de ontwikkeling van onderwijs op het gebied van de mediatechnologie. Momenteel ben ik fulltime "PhD student".


Prof. dr. Bas Haring

Prof. dr. Bas Haring

Prof. dr. Bas Haring van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen is mijn promotor. Samen met hem heb ik in de voorbereidende fase het ruwe idee voor mijn onderzoek uitgewerkt, wat heeft geleidt tot een uitgewerkt dissertatieplan. Dr. Adriaan in ’t Groen, directeur van dit dissertatieprogramma, neemt mijn persoonlijke begeleiding voor zijn rekening. Na literatuuronderzoek, de precisering en het oprationaliseren van het onderzoek bevind ik mij inmiddels in de afrondingsfase. De voorlopige werktitel van mijn onderzoek luidt: “Heeft creativiteitstraining effect bij studenten (informatica) uit het hoger beroepsonderwijs?” Deze interdisciplinaire onderzoeksvraag, in combinatie met dit duaal promotietraject ervaar ik als een bijzondere, zeer boeiende en creatieve onderneming!


Publicaties

Blok, B.Z. (2011), ‘Ideeën wat moeten we zonder?’ - Inleidende frase uit het onderzoek naar het effect van creativiteitstraining bij studenten HBO-informatica, Nederlands Informatica Onderwijs Congres (NIOC), Open Universiteit, Heerlen (november 2011): Proceedings p.34–40, ISBN 978 90 358 20340.

Blok, B.Z. (2014), ‘Creativiteit: Het is erbarmelijk gesteld met de verankering van de ontwikkeling van onze creatieve vermogens, in het onderwijs!’ (uit: ‘Leids-Haags allegorieën lexicon,’ Universiteit Leiden, Campus Den Haag, CRK, 2014, p.65-71)

Lezingen

Blok, Bob Zadok (2011). ‘Ideeën wat moeten we zonder?’ - Inleidende frase uit het onderzoek naar het effect van creativiteitstraining bij studenten HBO-informatica, NIOC2011 (Nederlands Informatica Onderwijs Congres),  thema: ‘Grenzeloos ICT onderwijs’, Open Universiteit, april 2011, Heerlen.

Blok, Bob Zadok (2012). ‘Creativiteit vergroten? Leer combineren!’,  Symposium Hogeschool Leiden 2012,  thema: ‘Samenwerking, Creativiteit en Innovatie’,  Hogeschool Leiden, juni 2015, Leiden.

Blok, Bob Zadok (2015). ‘Creativiteitsontwikkeling: Een must in ICT-onderwijs!’,  NIOC2015 (Nederlands Informatica Onderwijs Congres), thema: ‘Creativiteit & ICT’, Saxion Hogeschool, april 2015, Enschede.

Contact

b.zadok.blok@umail.leidenuniv.nl

 
Laatst Gewijzigd: 26-01-2016