Nico Hemelaar

Spijbelen bij MBO niveau-2 leerlingen met grotestadsproblematiek

Spijbelen bij MBO niveau-2 leerlingen met grotestadsproblematiek

Nico Hemelaar is duale promovendus bij het Centrum Regionale Kennisontwikkeling van de Faculteit Campus De Haag. Zijn promotieonderzoek heeft als werktitel: Spijbelen bij MBO niveau-2 leerlingen met grotestadsproblematiek. Het is een onderzoek naar de redenen waarom zo veel MBO-2 leerlingen niet naar school komen en daardoor hun opleiding niet afronden met alle persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van dien.


Achtergrond

Nico heeft een lange carrière achter de rug in het MBO in vele functies en is geschoold als leraar en manager.  Hij is nog steeds erg betrokken bij het MBO-onderwijs en de niveau-2 leerlingen met grotestadsproblematiek in het bijzonder. Alle jongeren in Nederland moeten voor hun 23e  maatschappelijk gekwalificeerd zijn (diploma VWO, HAVO of MBO op minimaal niveau 2). De leerlingen van MBO niveau-2 hebben verreweg de grootste kans om vroegtijdig de school te verlaten. Dit heeft grote gevolgen voor die uitvallers zelf, als minder kans op de arbeidsmarkt, meer kans op criminaliteit en zij zijn langdurig afhankelijk van een uitkering. Voor de Nederlandse samenleving betekent het dat er geen productieve bijdrage geleverd wordt met hoge kosten voor uitkeringen en begeleidingsinstanties en er is een grotere kans op maatschappelijke ontwrichting voor deze groep.

Zijn promotieonderzoek richt zich op de redenen van het verzuim van MBO niveau-2 leerlingen in de grote steden om met die kennis het spijbelen terug te dringen.

Trefwoorden

MBO niveau-2, grotestadsproblematiek, spijbelen, verzuim, vroegtijdig schoolverlaten, ROC, leerplicht

Contact

Email: nhemelaar@hotmail.com

Functie

Duale promovendus

Organisatie

Campus Den Haag, Centrum Regionale Kennisontwikkeling/ Leiden University Interfacultary Dual PhD Centre The Hague

 
Laatst Gewijzigd: 24-03-2015