Paul Flach

Allocation models

Allocation models

Dhr. drs. Paul Flach is duale promovendus bij het Centrum Regionale Kennisontwikkeling van de Faculteit Campus Den Haag. 

His research concerns the study of the improvement of the financial tools of universities in the Netherlands. The idea is that there is a preferred mix of effectivity (quality/accessibility) and efficiency (including continuity). The research implies an assessment of the scores of Dutch universities on these dimensions as well as the question if it is necessary to take policy measures to move to a more preferred mix. The study will be preceded by an evaluation of the policy measures concerning the financial management of Dutch universities of the past years.


Achtergrond

Naast duale promovendus is Paul Flach werkzaam als controller bij de universiteit Leiden. Zijn interesse voor het onderwerp is ontwikkeld na jaren gewerkt te hebben bij een verzekeringsmaatschappij waar hij veel contact had met actuarissen. Vanuit de verzekeringswereld is hij overgestapt naar de universiteit Leiden. Daar merkte hij dat de financiële-technische tools (zoals kostprijzen en meerjarenplanning) wat onderontwikkeld waren binnen het financiële management van de universiteit Leiden. Aan de ontwikkeling van deze tools heeft hij de afgelopen jaren bijgedragen. Vanuit de praktijk kijkt hij nu weer terug naar de theorie om vervolgens te onderzoeken of het mogelijk is om een wetenschappelijke methode te ontwikkelen die breder toepasbaar is dan de universiteit Leiden.

Het onderzoek van Paul Flach heeft als centrale onderzoeksvraag:

“Op welke manieren kan het verbeteren van het financieel-technische instrumentarium zorgen voor een verbetering van het management van Nederlandse universiteiten?”

De bijbehorende hoofdhypothese is:

Verbetering van het financieel-technische instrumentarium zal leiden tot een toegroei naar de optimale situatie op de assen effectiviteit (toegankelijkheid/kwaliteit) en efficiëntie (kwaliteit/doelmatigheid).

Vanaf eind december 2014 wordt Paul Flach in zijn onderzoek begeleid door dr. Adriaan in ’t Groen van het Centrum Regionale Kennisontwikkeling van de Universiteit Leiden, Campus Den Haag.

Trefwoorden

Public Management, Financial Management, Management control, Policy evaluation

Functie

Duale promovendus

Organisatie

Campus Den Haag, Centrum Regionale Kennisontwikkeling/ Leiden University Interfacultary Dual PhD Centre The Hague

 
Laatst Gewijzigd: 23-06-2015